Cymru/Wales 2012-4 » pili-pala fach

Un tro, roeddwn i’n gweithio tan hwyr yn y bore. Pan symudais i i’r gwely, teimlais i rywbeth ar fy nghefn i – roedd pili-pala fach f’anwesu. Buodd ofn gen i, achos doeddwn i ddim yn gwybod roedd pili-pala hynny. Treilon ni’r nos yn cysgu yn yr un stafell – fi yn y gwely, hi ar y mur. Deffrais i yn aml, a bob tro gwelais i’r bili-pala ar y mur. Tua wyth o’r gloch, doedd dim pili-pala pellech.

Roedd un dydd wedi diflanu heb y bili-pala.

A nawr, dyma hi. Dwi newydd ei ffeindio hi – truan fach, does dim llawer o liw ynddi hi, a mae’r adenydd wedi cael eu torri. Cymrais i’r cward ffenestr a symudais i hi i’r ffenestr mawr agor – roedd hi’n dipyn bach o gymysglyd yn gyntaf – dwi ddim yn synnu – cyfaint o ddyddiau oedd hi’n byw yn nhy Barry? Ond nawr, mae hi’n dawnsio hefo’r awel ar y traeth, neu fwynhau blodau mynyddoedd.

Dymunudiadau gorau i ti, pili-pala fach!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: